Upratovacia spoločnosť Cristenwol

Galéria

Video spoločnosti Сristenwol

Výhody spolupráce so spoločnosťou «Cristenwol».

 Spoločnosti (podniky a organizácie) by mali zveriť udržiavanie čistoty a poriadku našim zamestnancom. Vďaka tomu to rozhodnutiu bude život a príbeh spoločnosti ľahší a lacnejší ako samostatná organizácia tohto procesu.

 Upratovanie kancelárií firmou «Cristenwol» Vás zbaví potreby:
mať svoj vlastný upratovací personál;
míňať peniaze na nákup špeciálneho vybavenia;
monitorovať prítomnosť čistiacich prostriedkov.
dohliadať na prácu technického personálu.

Záruky

Platba až po prijatí dokončených prác.

Bezplatné odstránenie závad do troch dní.

Práca na základe zmluvy s uvedením služieb a ich ceny.

Scroll to Top