Upratovacia spoločnosť Cristenwol

Chemické čistenie kancelárskych stoličiek

Ako chemicky čistíme kancelárske stoličky:

Technologický proces:

Vizuálna kontrola

V mobilnom tíme je vždy prítomný technológ. Pred vykonaním práce vykoná kontrolu stoličiek. Určuje typ tkaniny, druh znečistenia. Na základe zistení vyberie pre každú stoličku optimálny technologický postup, ktorý bude najefektívnejší. Ak sú kancelárske stoličky vyrobené z pravej kože alebo koženky, je potrebné aj individuálne čistenie.

Vysávanie

Z povrchu stoličky sa vysávajú malé a veľké nečistoty, vlasy a iné nečistoty

Odstraňovanie škvŕn

Ak sa na výrobku nachádzajú škvrny, určí sa ich pôvod (čaj, káva, víno atď.) a na ich odstránenie sa použijú vhodné chemikálie.

Pretreatment a chemické čistenie

Chemikália sa nastrieka na celý povrch, ktorý sa má chemicky čistiť. Problematické oblasti so škvrnami alebo silným znečistením sa dodatočne ošetria pomocou kefy. Potom pomocou extraktora odstráňte z kancelárskej stoličky nečistoty a chemické zloženie.

Utrite a vyleštite všetky plastové, drevené a kovové povrchy

Tento technologický postup predpokladá 10 % zvyškovú vlhkosť. Výrobok by mal schnúť 2-3 hodiny.

 V upratovacej spoločnosti Cristnwol si môžete upratovacie služby objednať ako jednorazovú službu, ako aj pravidelne s rastúcimi zľavami.

Pracovná prezentácia

doposle-8doposle-8

Záruky

Platba až po prijatí dokončených prác.

Bezplatné odstránenie závad do troch dní.

Práca na základe zmluvy s uvedením služieb a ich ceny.

Scroll to Top

Objednajte si čistenie hneď teraz

  Vysoká úroveň kvalifikácie našich zamestnancov je jedným zo základov úspechu spoločnosti
«Cristenwol». Zamestnávame skúsených upratovačov, ktorí prešli špeciálnou pripravou. Robia prácu efektívne a rýchlo. Vďaka použitiu profesionálnych čistiacich prostriedkov a detergentov naše upratovanie zaručuje dlhodobý účinok.